25/2/09

Δήλωση Γιάννη Νταουσάνη για Πολεοδομία

Για την Πολεοδομία Ναυπάκτου είναι ώρα ΜΗΔΕΝ. Γι’ αυτό έχει φροντίσει ο δήμαρχος Ναυπάκτου, ο οποίος αν και εκλέχτηκε για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του δήμου και ένα από αυτά ήταν η ομαλή λειτουργία της Πολεοδομίας, αυτός φρόντισε να απαλλαγεί άμεσα από αυτή χωρίς να προσπαθήσει καν να τη λειτουργήσει, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν θέλει ευθύνες και ότι έγινε δήμαρχος απλώς για τον τίτλο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 υπάλληλοι στο δήμο Ναυπάκτου εκ των οποίων οι 6 με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού, 4 άτομα Εργοδηγοί, ένας Νομικός Σύμβουλος, υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν την Πολεοδομία.

Η κατάσταση έχει φτάσει εδώ και αρκετό καιρό στο απροχώρητο. Οι πολίτες της Ναυπάκτου έχουν φτάσει σε σημείο απελπισίας. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να φέρει σε συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της ανάκλησης της απόφασης με την οποία μεταβιβάζονταν οι αρμοδιότητες της Πολεοδομίας στη Νομαρχία Αιτ/νίας και οι αρμοδιότητες να επανέλθουν στο δήμο με έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος.

Ταυτόχρονα η Νομαρχία να λειτουργήσει τη Πολεοδομία (μέχρι την έκδοση του Νέου Προεδρικού Διατάγματος) ώστε να εξυπηρετηθούν -τουλάχιστον- τα τρέχοντα θέματα καθώς και οι απλές περιπτώσεις.

Παράλληλα δε, με συντονιστή το Δήμαρχο Ναυπάκτου και έχοντας τη στήριξη των Δημοτικών Παρατάξεων, των Φορέων, του Περιφερειάρχη, του Νομάρχη και των Βουλευτών να απαιτήσουμε τη λύση του οικιστικού προβλήματος που έχει δύο σκέλη:

  1. επανεξέταση των όρων δόμησης όπως ήταν πριν, 0,8 στο κέντρο της πόλης και 1,2 στα πτερύγια, με σαφήνεια ως προς τα ύψη και την κάλυψη.
  2. Να ρυθμίσει το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και δημιουργήθηκαν πριν από πολλά χρόνια ώστε να λήξει η αμφισβήτηση που υπάρχει ως προς τη νομιμότητα πολλών κτιρίων.
Από δω και στο εξής και αφού γίνουν όλα αυτά θα πρέπει η πολεοδομία να εφαρμόζει στο ακέραιο τους συγκεκριμένους όρους δόμησης ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.