8/7/08

Παζάρια ανατολικά του Σκα: η υλοποίηση άρχισε το 2005

Με αφορμή την κοινή πρόταση της Κίνησης Πολιτών και του κ. Καλογερή για τη δημιουργία μόνιμων εκθεσιακών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των παζαριών στο κτήμα ΒΚ 290 που βρίσκεται ανατολικά του Σκα, θυμίζουμε ότι η υλοποίηση της ιδέας αυτής έχει ξεκινήσει από την Δημοτική Αρχή της Νέας Πορείας, επί δημαρχίας Γιάννη Νταουσάνη.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23/12/2005, όταν Δημοτική Αρχή ήταν η Νέα Πορεία και Δήμαρχος ο Γιάννης Νταουσάνης, πάρθηκε η απόφαση 387/2005 με θέμα "Συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία εκμίσθωσης του Δημόσιου κτήματος ΒΚ 290". Πρόκειται για το κτήμα όπου η Κίνηση Πολιτών και ο κ. Καλογερής πρότειναν τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων για τα παζάρια. Η απόφαση αυτή αναφέρει:

"...Τέλος ο κ. Δήμαρχος είπε ότι το κτήμα αυτό πρέπει να γίνει πόλος ανάπτυξης και πρότεινε να συμμετάσχει ο Δήμος στη διαδικασία της δημοπρασίας και να εξετασθούν οι περιπτώσεις της αγοράς του κτήματος ή να δοθεί η έπ’ αόριστο χρήση στο Δήμο με σκοπό τη δημιουργία εγκαταστάσεων και έργων υποδομής για τη μόνιμη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και άλλων εκθέσεων στο συγκεκριμένο δημόσιο κτήμα, πρότεινε δε να εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί το Δήμο και να προβαίνει σε όποιες ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών...
...το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ... 2. Ζητά από την ΚΕΔ να παραχωρήσει στο Δήμο την έπ’ αόριστο χρήση του παραπάνω κτήματος για τη δημιουργία σ΄αυτό των υποδομών και των έργων για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και τη φιλοξενία εκθέσεων, εάν δε δεν είναι εφικτή η παραχώρηση να αγοράσει ο Δήμος το κτήμα αυτό".

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να διαπιστώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών μαζί με τον κ. Καλογερή, μετά από τρία χρόνια, κατανοούν την ορθότητα της απόφασής μας αυτής και, διεκδικούν τη συνέχιση της υλοποίησής της.